top of page

Uitstapjes

Er zullen ook wel eens uitstapjes ondernomen worden. Uitstapjes worden voor de gezelligheid

en de ontspanning gemaakt, maar dragen ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van

een kind; ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Pedagogisch medewerkers begeleiden

de uitstapjes en worden in het vervoer soms bijgestaan door behulpzame vrijwilligers, vaak

ouders.

bottom of page