top of page

Protocollen Buitenschoolse opvang

Door op onderstaande linkjes te klikken kunt u onze protocollen /toestemmingsformulier inzien

Protocol Ophalen kinderen van school naar de BSO

 

Formulier toestemming voor vervoer en zelfstandigheidsverklaring

 

Protocol Buitenspelen

 

Protocol Uitstapjes

 

Protocol Spelmateriaal

 

Ruilbeleid Buitenschoolse opvang

 

 

 

bottom of page