top of page

Over Time for Kids

Over Ons:

Kinderopvang Time for Kids is een kleinschalige kinderopvang in Roosendaal. 

We hebben de beschikking over 3 lokalen in een pand die behoort bij basisschool De Watermolen.

We bieden opvang voor kinderen tussen 0 en 13 jaar.

Kinderdagverblijf Time for Kids is gelegen in de wijk Kroeven en grenst aan de wijk Tolberg in Roosendaal

Time for kids is opgezet door Bianca Slof. Bianca heeft jarenlange ervaring opgedaan in de kinderopvang bij verschillende dagverblijven. Ik hoop dat u na het lezen van onze website net zo enthousiast bent als ik en ziet dat de kinderopvang wel degelijk meer kan bieden. Niet alles kunnen we zichtbaar maken of verwoorden op onze website. We hopen dat u een keer vrijblijvend bij ons op het kinderdagverblijf wil langs komen, zodat u het zelf kan ervaren.

Huiselijke en gezellige sfeer

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij Time for Kids Kinderdagverblijf. Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naast de dagelijkse opvang, hebben we geregeld activiteiten voor de kinderen en ouders. Iedereen is natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen.

Kleinschaligheid

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf en kennen geen aparte afdelingen, als directie, planning en administratie.

Kleinschaligheid wil niet zeggen dat wij niet hetzelfde kunnen bieden, wij zijn van mening dat we meer bieden en gaan bieden.

Vaste leidsters

Op de KDV groep is tijdens de openingstijden minimaal 1 vaste pedagogisch medewerkster werkzaam. Het aantal pedagogisch medewerksters is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Onder de verantwoording van een pedagogisch medewerkster kunnen ook stagiaires werkzaam zijn. In het geval van onze kleine locatie met kleine bezetting en in bijzondere situaties worden afspraken gemaakt over een achterwachtregeling. (openen en sluiten).

Goed Bereikbaar

Ons kinderdagverblijf ligt op de grens in de wijk Kroeven/Tolberg in Roosendaal. Dichtbij uitvalswegen. Parkeren is bij ons geen probleem. In de straat kunt u dichtbij het kinderdagverblijf parkeren. Het kinderdagverblijf is met elk vervoersmiddel optimaal bereikbaar, dit geldt niet alleen voor de wijken Kroeven en Tolberg maar ook de wijken Langdonk, de Dijken en het centrum zijn optimaal bereikbaar en de omliggende dorpen als Wouw, Nispen en Rucphen .

Ieder kind mag zichzelf zijn

We hebben een mooie locatie voor ons kinderdagverblijf. We hebbend de beschikking over 3 groepen. 

De Bloemetjes, de Bijtjes en de BSO. De bijtjes en de BSO zijn nog niet altijd vol bezette groepen en daardoor zal de buitenschoolse opvang soms binnen de groep van de Bijtjes gerealiseerd worden. Er zijn 6 plaatsen binnen de Bijtjes op woensdag. Per maand wordt er gekeken naar de indeling van de Bloemetjes en de Bijtjes. Het is de bedoeling dat de bloemetjes ingedeeld worden met de allerkleinsten, zodat het voor hun wat rustiger op de groep kan zijn en we gerichter activiteiten kunnen aanbieden. Bij de Bijtjes komen dus de wat grotere (1 tot en met 4 jaar) en op woensdag de buitenschoolse opvangkinderen. We zullen ook voor hun gerichter activiteiten kunnen aanbieden, waarbij het heel leuk kan zijn als de wat kleinere kinderen kunnen leren van de wat grotere kinderen van de buitenschoolse opvang.


Doordat de groepen soms verticaal zijn op de momenten dat de Bijtjes niet altijd een vol bezette groep is, leren de kinderen veel van elkaar. Dreumesen nemen een voorbeeld aan de peuters en peuters leren rekening te houden met jongere kinderen. Ieder kind krijgt dan ook de aandacht en verzorging waar hij/zij daar behoefte aan heeft. Een baby heeft gewoon zijn/haar eigen ritme. Een dreumes kan naar bed als hij/ zij daar behoefte aan heeft. Naast de groep hebben we een grote hal waar de kinderen kunnen spelen en fietsen. We hebben de mogelijk om gebruik te maken van een gymzaal. Buiten beschikken we over verschillende speelplaatsen met verschillende mogelijkheden, zoals fietsen, zand/watertafel, enz. Maar ook om afzonderlijke activiteiten te kunnen aanbieden op verschillende niveaus, zodat ieder kind er op een plezierige manier iets van kan leren.

Open voor veranderingen uw ideeën

Wij zijn een organisatie met ruime opgedane ervaring binnen andere dagverblijven. Hierdoor hebben wij ideeën hoe je kinderopvang kunt veranderen. Maar het gaat niet alleen over onze ideeen. Uiteindelijk is de mening van uw als ouder voor ons belangrijk. Wij hopen dat u uw mening aan ons kenbaar maakt, zodat wij weten wat u van ons verwacht en op uw wensen kunnen inspelen.

Directe aanspreekpunt

Wij denken graag met u mee! Heeft u vragen, opmerkingen. Wij staan voor u klaar.

Weten we niet direct antwoord, dan wordt er overlegd en komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Ouders en kinderen komen op nummer 1

Doordat wij met vaste pedagogisch medewerkers werken kunnen ouders en natuurlijk kinderen een goede vertrouwensband op bouwen.

Want kinderen blijven in principe hun gehele tijd dat ze op een kinderdagverblijf zitten bij dezelfde pedagogisch medewerkers.

Vertrouwelijke omgeving

De veiligheid van het kind en medewerkers staan voorop. Periodiek vindt er een controle plaats door de GGD. Om te controleren of we voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het kader van de wetgeving. Deze rapporten kunt vinden bij ons op de website.

We hanteren een streng beleid voor bezoekers. Iedereen is bij ons welkom zolang we maar weten wie u bent.

bottom of page