top of page

Over Time for Kids

Over Ons:

Kinderopvang Time for Kids is een kleinschalige kinderopvang in Roosendaal. 

We hebben de beschikking over 3 lokalen in een pand die behoort bij basisschool De Watermolen.

We bieden opvang voor kinderen tussen 0 en 13 jaar.

Kinderdagverblijf Time for Kids is gelegen in de wijk Kroeven en grenst aan de wijk Tolberg in Roosendaal

Time for kids is opgezet door Bianca Slof. Bianca heeft jarenlange ervaring opgedaan in de kinderopvang bij verschillende

dagverblijven. Ik hoop dat u na het lezen van onze website net zo enthousiast bent als ik en ziet dat de kinderopvang wel degelijk meer

kan bieden. Niet alles kunnen we zichtbaar maken of verwoorden op onze website. We hopen dat u een keer vrijblijvend bij ons op het kinderdagverblijf wil langs komen, zodat u het zelf kan ervaren.

Huiselijke en gezellige sfeer

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij Time for Kids Kinderdagverblijf. Een huiselijke sfeer voor jong en oud, waar iedereen zichzelf

kan en mag zijn. Naast de dagelijkse opvang, hebben we geregeld activiteiten voor de kinderen en ouders. Iedereen is natuurlijk vrij

om hier aan deel te nemen.

Kleinschaligheid

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf. Kleinschaligheid wil niet zeggen dat wij niet hetzelfde kunnen bieden, wij zijn van mening dat

we meer bieden en gaan bieden.

Vaste leidsters

Op de KDV groep is tijdens de openingstijden minimaal 1 vaste pedagogisch medewerkster werkzaam. Het aantal pedagogisch

medewerksters is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Onder de verantwoording van een pedagogisch medewerkster

kunnen ook stagiaires werkzaam zijn. In het geval van onze kleine locatie met kleine bezetting en in bijzondere situaties worden

afspraken gemaakt over een achterwachtregeling. (openen en sluiten).

Goed Bereikbaar

Ons kinderdagverblijf ligt op de grens in de wijk Kroeven/Tolberg in Roosendaal. Dichtbij uitvalswegen. Parkeren is bij ons geen

probleem. In de straat kunt u dichtbij het kinderdagverblijf parkeren. Het kinderdagverblijf is met elk vervoersmiddel optimaal bereikbaar,

dit geldt niet alleen voor de wijken Kroeven en Tolberg maar ook de wijken Langdonk, de Dijken en het centrum zijn optimaal bereikbaar

en de omliggende dorpen als Wouw, Nispen en Rucphen.

Ieder kind mag zichzelf zijn

We hebben een mooie locatie voor ons kinderdagverblijf. We hebben de beschikking over 3 groepen. 

De Bloemetjes 0 tot 2 jaar
De Bijtjes 1 tot 4 jaar
De Beren 2 tot en met 12 jaar. 

De kinderen leren veel van elkaar. Dreumesen nemen een voorbeeld aan de peuters en peuters leren rekening te houden met jongere

kinderen. Ieder kind krijgt dan ook de aandacht en verzorging waar hij/zij daar behoefte aan heeft. Een baby heeft gewoon zijn/haar

eigen ritme. Een dreumes kan naar bed als hij/zij daar behoefte aan heeft. Naast de groep hebben we een grote hal waar de kinderen

kunnen spelen. Deze hal is voorzien van een podium, een chillpit om heerlijk in terug te trekken en een speeltafel. We hebben ook de

mogelijkheid om gebruik te maken van een gymzaal. Buiten beschikken we over verschillende speelplaatsen met verschillende

mogelijkheden, zoals fietsen, zand/watertafel, enz. Maar ook om afzonderlijke activiteiten te kunnen aanbieden op verschillende

niveaus, zodat ieder kind er op een plezierige manier iets van kan leren. Grenzend aan de Bloemetjes groep hebben wij ook nog een

aparte kleine buitenruimte. Ideaal voor de kleintjes om in een wat kleinere ruimte de natuur te ontdekken!

VVE Uk en Puk. 

We werken bij Time for Kids met VVE stroming Uk en Puk. Wat is Uk & Puk?
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor

baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het
speelkameraadje van de kinderen.

Thema's
Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.
Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast
worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen:
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait
het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe
vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Open voor veranderingen uw ideeën

Wij zijn een organisatie met ruime opgedane ervaring binnen andere dagverblijven. Hierdoor hebben wij ideeën hoe je kinderopvang

kunt veranderen. Maar het gaat niet alleen over onze ideeen. Uiteindelijk is de mening van uw als ouder voor ons belangrijk. Wij hopen

dat u uw mening aan ons kenbaar maakt, zodat wij weten wat u van ons verwacht en op uw wensen kunnen inspelen.

Directe aanspreekpunt

Wij denken graag met u mee! Heeft u vragen, opmerkingen. Wij staan voor u klaar.

Weten we niet direct antwoord, dan wordt er overlegd en komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Ouders en kinderen komen op nummer 1

Doordat wij met vaste pedagogisch medewerkers werken kunnen ouders en natuurlijk kinderen een goede vertrouwensband op

bouwen.Want kinderen blijven in principe hun gehele tijd dat ze op een kinderdagverblijf zitten bij dezelfde pedagogisch medewerkers.

Vertrouwelijke omgeving

De veiligheid van het kind en medewerkers staan voorop. Periodiek vindt er een controle plaats door de GGD. Om te controleren of we

voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het kader van de wetgeving. Deze rapporten kunt vinden bij ons op de website.

We hanteren een streng beleid voor bezoekers. Iedereen is bij ons welkom zolang we maar weten wie u bent.

bottom of page