top of page

Oudercommissie van Time for Kids

Doelstelling van de oudercommissie:

In de eerste plaats het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.

De communicatie met ouders verbeteren middels organiseren van bijeenkomsten waar Kinderdagverblijf Time for Kids zijn plannen en

nieuws bekend maakt. Bevorderden van de betrokkenheid van alle ouders bij het kinderdagverblijf en de actieve deelname hieraan

vergroten.

Taken van de oudercommissie:

Het voeren van overleg met de directie over:

- Dagelijkse gang van zaken

- Pedagogisch beleid

- Plaatsingsbeleid

- Adviseren over en opstellen van huisregels

- Heldere informatievoorziening aan ouders

- Uitvoering geven aan klachtenreglement

Hoe bereikt u de Oudercommissie:

Door te bellen met een van de leden van de oudercommissie (telefoonnummer opvraagbaar bij Time for Kids).

Onze voorzitter hiervan is Nienke Hers. Verder bestaat onze oudercommissie uit (secretaris), Bart Klaver, Gert Jan Oosterbosch

Of stuur een email aan één van de leden van de oudercommissie. oudercommissie.timeforkids@hotmail.com

Onze oudercommissie stelt zich aan u voor:

De voorzitter: Nienke Voor vragen of ideeën mag je me altijd aanspreken of mailen naar het algemene mailadres van de

oudercommissie: oudercommissie.timeforkids@hotmail.com

De secretaris: 

Lid oudercommissie: Bart Klaver

 

Hallo!

Door middel van deze brief wil ik mezelf graag even voorstellen.

Ik ben Bart Klaver, de vader van Bram.

Brammetje is in 2020 bij Time for Kids begonnen, en hij vindt het geweldig leuk bij de juffies. Elke dag dat ik hem naar de opvang

kan brengen is een feest, omdat ik weet dat hij bij de deur al aan het springen is om door de juf te worden opgepakt. Uiteraard ben ik

blij als ik hem ‘s avonds weer op kan halen, maar omdat ik weet dat hij het zó naar zijn zin heeft bij Time4kids, is het geen straf

om hem in de ochtend ernaartoe te moeten brengen. Hij is gewoon in erg goede handen!

Toen Bianca me vroeg of ik bij de ouderraad wilde komen, hoefde ik daar niet over na te denken. Dat soort dingen zijn erg leuk om

te doen, en ik kan hopelijk vaak helpen! Ik ben handig met m’n handen, kan goed koken, en help graag mensen, dus dat alles bij

elkaar moet wel van pas kunnen komen!

Ik help graag een handje als er versierd moet worden met welk feest dan ook, als er een uitstapje georganiseerd gaat worden,

met Sinterklaas of Kerstmis, en als we van de zomer een keer met z'n allen gaan barbecueën ofzo! Hoe dan ook, ik steek met

plezier m'n handen uit de mouwen!

Tot snel,

Bart Klaver, papa van Bram.

 

Lid Oudercommissie: Gert Jan van Oosterbosch

 

bottom of page