top of page

Meldcode huiselijk geweld/ kinderopvang

Meldcode huiselijk geweld / kinderopvang

Vanuit de ministerie van volksgezondheid is er een wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet

verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Doel van deze wet is om professionals

te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Wij als organisatie zijn bekend met deze meldcode en handelt volgens een stappenplan.

Maatregelen kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode die we hanteren bestaat uit 5 stappen .De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hen wordt verwacht

bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De 5 verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

1. In kaart brengen van signalen

2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen veilig thuis.

3. Gesprek met de cliënt

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling

5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Voor meer informatie zie: Rijksoverheid meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

bottom of page