top of page

Heeft u het Landelijk register Kinderopvang (LRK) nummer nodig van Time for Kids?

LRK nummer kinderdagverblijf is 102590618

LRK nummer Buitenschoolse opvang is 296406211

bottom of page